Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos centras

Šiame centre rasite spausdintos informacinės medžiagos apie daugelį vėžio rūšių, būsite supažindinti su „Paciento mokyklos“ programa, kurios metu vyksta nemokami seminarai ligoniams ir jų artimiesiems aktualiomis temomis. Šiuos seminarus veda patyrę specialistai. Seminarų metu sudaroma galimybė pabendrauti su kitais vėžiu sergančiais žmonėmis, pasidalyti patirtimi ir išgirsti profesionalo nuomonę, užduoti klausimus  specialistams. Taip pat daug naudingos informacijos rasite interneto svetainėje, kurioje šis centras turi savo skiltelę.

Tel. +370 5 2786802
El. paštas: cancer@nvi.lt
Adresas: Santariškių g. 1, Vilnius
http://www.nvi.lt/index.php?662420012

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės Vėžio informacijos centras

Centre dirbanti socialinė darbuotoja teikia informaciją apie vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką, įvairias onkologines ligas, jų gydymo būdus bei galimus šalutinius poveikius, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes ir priemones. Prireikus gali būti aptartos ir socialinių problemų sprendimo galimybės Lietuvoje (nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, darbingumo lygio nustatymas), suteikiama informacija apie slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas, vaistų ir gydymo priemonių kompensavimo galimybes. Taip pat rasite ir spausdintų leidinių apie onkologinius susirgimus.

Tel. +370 41 526433, +370 41 526437
Adresas: Darželio g. 10, Šiauliai
http://www.siauliuligonine.lt/lt/onkologijos-klinika

 

VšĮ „Tėviškės namai“ Vėžio informacijos ir paramos centras

Alytuje teikiama nemokama socialinė pagalba sergantiesiems onkologine liga ir jų artimiesiems. Centre nemokamai platinama informacinė medžiaga apie įvairius onkologinius susirgimus ir mitybą susirgus onkologine liga, dalijami nemokami pakvietimai į koncertus ir spektaklius (akcija „Kartu sveikti lengviau“). Centras organizuoja įvairias onkologinių susirgimų prevencinių programų viešinimo akcijas bei paskaitas, seminarus pagalbos onkologiniams ligoniams temomis.

Tel. +370 602 29760
El. paštas: centras@teviskesnamai.lt
Adresas: Ligoninės g. 3, Alytus
www.teviskesnamai.lt

 

VšĮ Onkopsichologijos ir komunikacijos centras (OPKC)

Centre teikiama profesionali psichologinė pagalba sergantiems ir sirgusiems onkologine liga pacientams bei jų artimiesiems. Vyksta nemokami meno terapijos užsiėmimai, onkologiniams  pacientams bei jų artimiesiems organizuojamos psichologinės grupės. Taip pat teikiamos šios paslaugos: relaksacijos užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, informacinės paskaitos sergantiems onkologine liga, jų artimiesiems bei mokymai medicinos personalui.

Tel: + 370 687 40952
El. paštas:  info@onkopsichologija.lt
Adresas: Trakų g. 9/1, 103 kab., Pranciškonų rūmai, Vilnius
  www.onkopsichologija.lt

 

Všį Šv. Pranciškaus onkologijos centras

Teikia nemokamą dvasinę (ligonių pastoracija, pokalbiai ir asmeniniai susitikimai su Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliais), psichologinę (profesionalių psichologų konsultavimas, savipagalbos grupės), informacinę pagalbą (leidžiami leidiniai ir kita informacinė medžiaga, veikia informacijos ir terapijos centras) ir socialines paslaugas onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems. Vyksta terapiniai užsiėmimai: muzikos, dailės, šokio ir kiti. Vykdomi savanorių mokymai. Šalia centro esančioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vienuoliai pranciškonai aukoja Šv. Mišias už onkologinius ligonius ir jų artimuosius. Veikia bendruomenė „Vilties piligrimai“, jungianti vėžiu sergančius žmones ir jų artimuosius iš įvairių Lietuvos vietovių. Centro teikiamos paslaugos nėra ribojamos rasinių, kalbinių, religinių arba kitų panašių skirtumų.

Tel.: +370 671 35417
El. paštas: onkocentras@gmail.com
Adresas: Savanorių g. 4, Klaipėda
www.onkocentras.lt