Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuriam vadovauja prezidentas. Valdyba sudaroma iš ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau 9 narių. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis POLA narių susirinkimas. Valdybos kadencija – 3 metai. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys, deleguoti vieno ar kelių POLA narių (juridinių asmenų).

2016 metų vasario 27 d. Kaune vykusio POLA narių visuotinio susirinkimo metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba.

Prezidentas
ŠARŪNAS NARBUTAS

Atsakomybės sritys:

— Tarptautiniai projektai

— Ryšiai su POLA partneriais

— Vidinių procesų koordinavimas

Susisiekite: sarunas.narbutas@pola.lt

Viceprezidentas
GEDIMINAS ŽIŽYS 

Atsakomybės sritys:

— POLA atstovavimas valstybės institucijose

— Politinė komunikacija

— Naujų narių pritraukimas

Susisiekite: gediminas.zizys@pola.lt

Valdybos narė
NERINGA ČIAKIENĖ

Atsakomybės sritys:

— POLA veiklos viešoji komunikacija

— POLA Facebook turinio administravimas

— Socialinio verslo projektų vystymas

Susisiekite: neringa@pola.lt

Valdybos narė
DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 

Atsakomybės sritys:

— Savanorių koordinavimas

— POLA kortelės naudotojų bendruomenės stiprinimas

— Svetainės priežiūra

Susisiekite: dalia@pola.lt

Valdybos narys
ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS 

Atsakomybės sritys:

— Ekspertinė komunikacija paliatyvios pagalbos, slaugos, skausmo valdymo temomis

— Bendravimas tarp gydytojų ir pacientų

— Psichologinės pagalbos pacientams stiprinimas

Susisiekite: arvydas.seskevicius@lsmuni.lt