Nuo lapkričo 1 d. POLA suteikia galimybę kiekvienam, turinčiam POLĄ kortelę, gauti nemokamas teisines ir psichologines konsultacijas.

Prieš pildydami konsultacijos anketą, perskaitykite taisykles.

 

Skelbiamos konsultacijos (atnaujinama kas savaitę):

Teisinės konsultacijos

Psichologinės konsultacijos

Nemokamų konsultacijų teikimas POLA bendruomenės nariams yra viena iš šiuo metu įgyvendinamo  projekto “Nepakanktumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas”, finansuojamo iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0011, veiklų.