Tapti POLA tikruoju nariu gali kiekviena nevyriausybinė ar visuomeninė organizacija, teikianti pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems. POLA nariu (POLA ambasadoriumi)  gali tapti fizinis asmuo, pritariantis POLA tikslams bei norintis ir suinteresuotas teikti pagalbą onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.

KODĖL VERTA

Tapkite POLA nariu ir turėsite galimybę:

  • Dalyvauti sprendžiant aktualius klausimus ir problemas onkologijos srityje.
  • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui onkologijos srityje. Pavyzdžiui, POLA nariai aktyviai dalyvauja pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.
  • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant įstaigai aktualius klausimus.
  • Užmegzti kontaktus su kitomis onkologijos srityje veikiančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support, Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust.
  • Dalyvauti POLA organizuojamuose renginiuose ir projektuose. Pavyzdžiui, POLA nariai dalyvavo European Cancer Patient Coalition konferencijoje (2012 m. birželis, Italija). Gautas finansavimas POLA parengtiems projektams iš Jungtinės Karalystės ambasados.
  • Naudotis POLA kortele, kuri suteikia galimybę pasinaudoti POLA partnerių teikiamomis nuolaidomis ir dalyvauti POLA vykdomose lojalumo programose. Daugiau apie POLA kortelę.
  • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.
  • Ne tik tiesiogiai prisidėti prie bendro tikslo – gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę– bet ir sėkmingai save realizuoti.
  • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose (konferencijos, seminarai, mokymai ir pan.). 2013 m. atlikta POLA narių apklausa parodė, kad 91% narių yra patenkinti bendravimu su kitais POLA nariais.

 

KĄ MANO MŪSŲ NARIAI

2013 m.  atlikta POLA narių apklausa parodė, jog 82%  narių yra patenkinti naryste POLA. Tiek pat POLA narių ketina kitais metais pratęsti narystę POLA.

 

POLA vadovaujasi draugiška strategija, kuri tiesia tiltus tarp onkologinės ligos paliestų žmonių, gydytojų ir visuomenės.

(POLA valdybos narė)

 

Būtent POLA gali būti galingu įrankiu formuojant pasitikėjimą pacientų organizacijomis, būdami čia galime kurti vertybių sistemą, gerbūvį ir onkologinės ligos paliestų žmonių gyvenimui draugišką aplinką.

 (POLA narys)

 

Leave a Comments