Idėja suburti pagalbą onkologiniams ligoniams teikiančias organizacijas į asociaciją kilo po 2009 m. birželio 9 d. LR Seime vykusios konferencijos ,,Pagalba onkologinės ligos paliestiems žmonėms Lietuvoje: ateities perspektyvos”. Šios konferencijos metu buvo pristatyta Jungtinėje Karalystėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos „Macmillan Cancer Support“ fondo atstovo J. Faulkner atlikto tyrimo ataskaita apie tai, kokią pagalbą vėžiu sergantiems ligoniams, jų artimiesiems ir juos prižiūrintiems asmenims Lietuvoje teikia nevyriausybinės organizacijos. Šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti esamą padėtį ir nustatyti tolesnio vystymosi galimybes, atsižvelgiant į Didžiosios Britanijos patirtį. Tyrimo metu nustatyta, kad nors onkologijos specialistų teikiama pagalba yra vertinama gerai, tačiau išėję iš gydymo įstaigos onkologinės ligos paliesti žmonės jaučiasi apimti nerimo ir daugeliu atveju stokojantys pagalbos, informacijos ir palaikymo. Todėl šioje ataskaitoje buvo rekomenduota sukurti skėtinę organizaciją, kuri suburtų Lietuvos onkologinių ligonių ir savanorių organizacijas, kurios regionuose įsteigtuose vėžio informacijos ir pagalbos centruose galėtų organizuoti savanorišką pagalbą vėžio paliestiems žmonėms.

Konferencijos pabaigoje vykusio balsavimo metu dauguma organizacijų pritarė šiam pasiūlymui. Todėl 2011 metų pabaigoje susibūrė iniciatyvinė grupė (iš 11 įvairių Lietuvos organizacijų atstovų), kuri aptarė tokios skėtinės organizacijos sukūrimo galimybes, tikslus bei uždavinius, paruošė šios organizacijos įstatų projektą ir priemonių plano projektą. Šį procesą savo patarimais ir žiniomis rėmė ir toliau žada remti Britanijos – Lietuvos labdaros fondas „The Tiltas Trust“, kuris ir buvo J.Faulkner vykdyto tyrimo iniciatorius.

Skėtinės organizacijos steigimo sutarties pasirašymas įvyko 2011 metų lapkričio mėn. 19 d. Birštone, kuriame svečio teisėmis dalyvavo Birštono mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius, bei sanatorijos „Tulpė“ gydytoja Aušra Mituzaitė. Susirinkimo pradžioje prof. Arvydas Šeškevičius perskaitė Labdaros fondo „The Tiltas Trust“ prezidento Michael Peart kreipimąsi į steigėjus.
Pirmojo susirinkimo Birštone metu asociacijos steigimo sutartį pasirašė devynios Lietuvos organizacijos Steigimo sutartį pasirašė 9 organizacijos (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, Onkologinių ligonių klubas „VILTIS GYVENTI“, Visagino m. onkologinių ligonių bendrija „KOVOK IR NUGALĖK“, Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija „MES ESAME“, Labdaros paramos fondas „MAMŲ UNIJA“, VšĮ „Tėviškės namai“, VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, VšĮ „Šeimos sveikatos sprendimai“, VšĮ „Virtus“), o visuotinio narių susirinkimo momentu tikraisiais asociacijos nariais tapo dar 4 organizacijоs (Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija, Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „VIVA FEMINA“, VšĮ „Inkocentras“, VšĮ „Bene esse“). Steigiamojo susirinkimo metu buvo patvirtinti asociacijos įstatai, valdybos reglamentas, išrinkta vienerių metų kadencijos steigiamoji valdyba bei jos pirmininkas – prezidentas. Pirmosios Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos steigiamosios valdybos nariais tapo:

– prof. Arvydas Šeškevičius (LSMU)
– Eglė Mėlinauskienė (Labdaros paramos fondo “Mamų unija” direktorė)
– Gediminas Žižys (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas)
– Aušra Mituzaitė (Birštono sanatorijos “TULPĖ” gydytoja)
– Anelė Pyragienė (Birštono onkologinių pacientų klubo “Viltis gyventi” pirmininkė)
– Eimantas Balaika (VšĮ “Tėviškės namai” vadovas)

Asociacijos prezidentu buvo išrinktas prof. Arvydas Šeškevičius.

2012 metų sausio mėn. 3 d. užregistravus asociaciją Registrų centre buvo sušauktas pirmasis asociacijos valdybos posėdis. Posėdis įvyko sausio mėn. 5 d. Vilniaus Universiteto Onkologijos institute (dabar Nacionalinis vėžio institutas). Posėdžio metu buvo paskirtas valdybos viceprezidentas ir asociacijos direktorius. Asociacijos viceprezidentu tapo Gediminas Žižys (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija), o pirmąja direktore – Kristina Berulienė.

2013 metų vasario mėn. 2 d. Vilniuje įvyko antrasis asociacijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba iš 7 narių:

  1. Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS (teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantas)
  2. Viceprezidentė DALIA VENCEVIČIENĖ (VšĮ ” Virtus LT” direktorė, žurnalistė)
  3. Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius)
  4. Valdybos narė EGLĖ MĖLINAUSKIENĖ (Labdaros paramos fondo “Mamų unija” direktorė, fotomenininkė)
  5. Valdybos narys GEDIMINAS ŽIŽYS (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, ekonomistas)
  6. Valdybos narė JUVENTA SARTATAVIČIENĖ (VU Onkologijos instituto atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene)
  7. Valdybos narė LAURA BRATIKAITĖ (VšĮ “Bene Esse” direktorė, onkopsichologė).

POLA valdybos nariai veikia pro bono pagrindais. Tai reiškia, kad nė vienas valdybos narys už darbą asociacijos valdyboje finansinio atlygio negauna.

2013 metais asociacijos nariais tapo Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija “Viva Femina” ir “Hospice” paramos fondas. 2013 m. pabaigoje asociacija vienijo jau 16 nevyriausybinių organizacijų.

Šiuo metu asociacija vienija 24 nevyriausybines organizacijas.

J. Faulkner atlikto tyrimo ataskaitą galite parsisiųsti čia.

 

Leave a Comments