SPECIALIZUOTOS SUAUGUSIŲJŲ GYDYMO ĮSTAIGOS

Specializuotos suaugusiųjų gydymo įstaigos Lietuvoje

VU Onkologijos instituto klinika
Santariškių g. 1, Vilnius
Tel.: +370 5 2786700
www.vuoi.lt

VUL Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, Vilnius
Tel. +370 5 2365000
www.santa.lt

VĮ Kauno onkologijos ligoninė
Volungių g. 16, Kaunas
Tel.: +370 37 346145
www.onkologijosligonine.lt

LSMU Kauno klinikos, Onkologijos ir hematologijos klinika
Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. +370 37 326645, +370 37 326356
www.kmuk.lt

Klaipėdos universitetinė ligoninė, Onkologijos departamentas
Liepojos g. 49, Klaipėda
Tel.: +370 46 396600, +370 46 396500
www.klaipedosligonine.lt

Respublikinė Šiaulių ligoninė, Onkologijos klinika
Darželio g. 10, Šiauliai
Tel. +370 41 526433, +370 41 526437
www.siauliuligonine.lt

Respublikinė Panevėžio ligoninė, Onkologijos ir chemoterapijos skyrius
Smėlynės g. 25, Panevėžys
Tel.: +370 45 507172
www.panevezioligonine.lt 

 

SPECIALIZUOTOS VAIKŲ GYDYMO ĮSTAIGOS

Specializuotos vaikų gydymo įstaigos Lietuvoje

VUL SK Vaikų ligoninė, Vaikų onkohematologijos centras
Santariškių g. 4, Vilnius,
Tel. +370 5 272 0445
www.vaikuligonine.lt

LSMU Kauno klinikos, Vaikų ligų klinika
Eivenių g. 2, Kaunas,
Tel. +370 37 32 66 26
www.kmuk.lt

VĖŽIO INFORMACIJOS CENTRAI
Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos centras

Šiame centre rasite spausdintos informacinės medžiagos apie daugelį vėžio rūšių, būsite supažindinti su „Paciento mokyklos“ programa, kurios metu vyksta nemokami seminarai ligoniams ir jų artimiesiems aktualiomis temomis. Šiuos seminarus veda patyrę specialistai. Seminarų metu sudaroma galimybė pabendrauti su kitais vėžiu sergančiais žmonėmis, pasidalyti patirtimi ir išgirsti profesionalo nuomonę, užduoti klausimus  specialistams. Taip pat daug naudingos informacijos rasite interneto svetainėje, kurioje šis centras turi savo skiltelę.

Tel. +370 5 2786802
El. paštas: cancer@nvi.lt
Adresas: Santariškių g. 1, Vilnius
http://www.nvi.lt/index.php?662420012

Respublikinės Šiaulių ligoninės Vėžio informacijos centras

Centre dirbanti socialinė darbuotoja teikia informaciją apie vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką, įvairias onkologines ligas, jų gydymo būdus bei galimus šalutinius poveikius, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes ir priemones. Prireikus gali būti aptartos ir socialinių problemų sprendimo galimybės Lietuvoje (nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, darbingumo lygio nustatymas), suteikiama informacija apie slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas, vaistų ir gydymo priemonių kompensavimo galimybes. Taip pat rasite ir spausdintų leidinių apie onkologinius susirgimus.

Tel. +370 41 526433, +370 41 526437
Adresas: Darželio g. 10, Šiauliai
http://www.siauliuligonine.lt/lt/onkologijos-klinika

VšĮ „Tėviškės namai“ Vėžio informacijos ir paramos centras

Alytuje teikiama nemokama socialinė pagalba sergantiesiems onkologine liga ir jų artimiesiems. Centre nemokamai platinama informacinė medžiaga apie įvairius onkologinius susirgimus ir mitybą susirgus onkologine liga, dalijami nemokami pakvietimai į koncertus ir spektaklius (akcija „Kartu sveikti lengviau“). Centras organizuoja įvairias onkologinių susirgimų prevencinių programų viešinimo akcijas bei paskaitas, seminarus pagalbos onkologiniams ligoniams temomis.

Tel. +370 602 29760
El. paštas: centras@teviskesnamai.lt
Adresas: Ligoninės g. 3, Alytus
www.teviskesnamai.lt

VšĮ Onkopsichologijos ir komunikacijos centras (OPKC)

Centre teikiama profesionali psichologinė pagalba sergantiems ir sirgusiems onkologine liga pacientams bei jų artimiesiems. Vyksta nemokami meno terapijos užsiėmimai, onkologiniams  pacientams bei jų artimiesiems organizuojamos psichologinės grupės. Taip pat teikiamos šios paslaugos: relaksacijos užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, informacinės paskaitos sergantiems onkologine liga, jų artimiesiems bei mokymai medicinos personalui.

Tel: + 370 687 40952
El. paštas:  info@onkopsichologija.lt
Adresas: Trakų g. 9/1, 103 kab., Pranciškonų rūmai, Vilnius
www.onkopsichologija.lt

Všį Šv. Pranciškaus onkologijos centras

Teikia nemokamą dvasinę (ligonių pastoracija, pokalbiai ir asmeniniai susitikimai su Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliais), psichologinę (profesionalių psichologų konsultavimas, savipagalbos grupės), informacinę pagalbą (leidžiami leidiniai ir kita informacinė medžiaga, veikia informacijos ir terapijos centras) ir socialines paslaugas onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems. Vyksta terapiniai užsiėmimai: muzikos, dailės, šokio ir kiti. Vykdomi savanorių mokymai. Šalia centro esančioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vienuoliai pranciškonai aukoja Šv. Mišias už onkologinius ligonius ir jų artimuosius. Veikia bendruomenė „Vilties piligrimai“, jungianti vėžiu sergančius žmones ir jų artimuosius iš įvairių Lietuvos vietovių. Centro teikiamos paslaugos nėra ribojamos rasinių, kalbinių, religinių arba kitų panašių skirtumų.

Tel.: +370 671 35417
El. paštas: onkocentras@gmail.com
Adresas: Savanorių g. 4, Klaipėda
www.onkocentras.lt

HOSPISAI LIETUVOJE
Hospisais ( iš anglų k. “hospice”) vadinamos paliatyviosios pagalbos įstaigos, nemokamai teikiančios gydytojo, slaugytojo, socialinio darbuotojo  paslaugas specialioje tam pritaikytoje ligoninėje arba paciento namuose. Paliatyvioji pagalba teikiama tiems pacientams, kurių liga yra pažengusi, progresuojanti ir kelia grėsmę gyvybei, kai gydymo galimybės išsemtos. Paliatyvios pagalbos tikslas – mažinti skausmą ir kitus nepageidaujamus fizinius simptomus, suteikti šeimai socialinę, psichologinę ir dvasinę paramą, siekti kiek įmanoma geresnės paciento ir jo šeimos gyvenimo kokybės, nesiekti nei paspartinti mirties, nei jos nutolinti. Norint gauti paliatyviąją pagalbą reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti siuntimo paliatyviai pagalbai.

Lietuvoje šiuo metu yra tik vienas stacionarus hospisas Vilniuje – VšĮ „Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas” www.hospisas.lt

Kaune 2015 m. pradėjo veikti Všį “Kauno hospiso namai”, kuri teikia nemokamą pagalbą pacientų namuose. Siekiama įkurti stacionarą ir dienos centrą. Tel. +370 626 99005, el.paštas: zannahospis@gmail.com, www.facebook.com/kaunohospisonamai/www.hospisopagalba.eu

Alytuje  VšĮ „Tėviškės namai“ įkūrė Paliatyvios pagalbos ir globos centrą, kuris teikia paslaugas namuose, tačiau siekia tapti stacionariu hospisu. Teikiamos nemokamos gydytojo, slaugytojo, socialinio darbuotojo paslaugos, yra galimybė gauti terapeuto, psichologo konsultacijas, užsakyti kitų specialistų paslaugas ir reikalingus tyrimus ar procedūras, pacientui pageidaujant gali būti organizuoti dvasininko patarnavimai. Tel.  +370 602 23 561, el. paštas: administracija@teviskesnamai.lt, www.teviskesnamai.lt

Kitų paliatyviosios pagalbos tarnybų sąrašą rasite čia.

Siekiant viešinti Lietuvoje hospisų idėjas ir paskatinti spartesnę paliatyviosios pagalbos plėtrą Lietuvoje, VšĮ „Tėviškės namai“ ir VšĮ “Bene Esse” iniciatyva 2013 m. spalio mėnesį įsteigtas „Hospice“ paramos fondas.

 

Fondo logo

 

 

 

NAUDINGOS NUORODOS
Fitoterapeuto Juozo Ruolios svetainė www.ruolia.eu
Nacionalinis vėžio institutas www.nvi.lt
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos www.santa.lt
Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos www.kmuk.lt
Onkohematologinių ligonių bendrija “Kraujas” www.kraujas.lt
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ www.mamuunija.lt
Svetainė Įveikligą.lt – projektas, skirtas visiems, besidomintiems sveika gyvensena www.iveikliga.lt
Profesionali psichologinė pagalba šeimoms, suaugusiems ir vaikams www.onkopsichologas.lt
Specializuota psichologinė pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis http://www.seimospsichologas.lt/lt/onkopsichologas
Paveldimo vėžio asociacija www.pvas.lt
Maratonas “Vilties bėgimas” www.viltiesbegimas.lt
European Cervical Cancer Association www.ecca.info
Labdaros fondas „The Tiltas Trust“ http://lt.thetiltastrust.org
Cancer Choices – independent, patient-led organisation www.cancerchoices.org.uk
Northern Ireland Hospice and Northern Ireland Children’s Hospice www.nihospice.org
St. Lukes Hospice www.stlukes-hospice.org
Macmillan cancer support www.macmillan.org.uk
Northern Ireland Cancer Network www.cancerni.net

Jei turite pageidavimų ar idėjų dėl turinio papildymo, susiekite su mumis.