KAS YRA POLA?
Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) – skėtinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti onkologinėje srityje veikiančias organizacija. Dalis jų – onkologinių pacientų draugijos, kitos – pagalbą vėžiu sergantiesiems teikiančios organizacijos.
POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.
 

POLA TIKSLAI:

Mes siekiame, kad vėžiu sirgtų kuo mažiau žmonių, o pacientai ir jų artimieji gautų efektyvų gydymą ir kuo geresnę informacinę, socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą.

 
POLA VEIKLOS:
 • Šviečiame visuomenę, kaip sumažinti tikimybę susirgti vėžiu
 • Mokome pacientus aktyviai dalyvauti savo ligos gydyme
 • Organizuojame nemokamus seminarus, mokymus, meno terapijas ir konferencijas pacientams
 • Informuojame pacientus platindami nemokamus leidinius aktualiomis temomis
 • Stipriname pacientų organizacijas
 • Telkiame vėžiu sergančių asmenų bendruomenę, kurios nariams išduodama POLA kortelė
 • Suteikiame daugiau galimybių sergantiems

POLA BENDRUOMENĖ

Tai vėžiu sergantys asmenys, norintys gyventi aktyvų ir pilnavertį gyvenimą, įtraukti į POLA duomenų bazę ir turintys POLA kortelę.

POLA ISTORIJA
2009-11-09
LR Seimo konferencija ,,Pagalba onkologinės ligos paliestiems žmonėms Lietuvoje: ateities perspektyvos”

Idėja suburti pagalbą onkologiniams ligoniams teikiančias organizacijas į asociaciją kilo po 2009 m. birželio 9 d. LR Seime vykusios konferencijos. Jos metu buvo pristatyta Jungtinėje Karalystėje veikiančios NVO „Macmillan Cancer Support“ fondo atstovo J. Faulkner atlikto tyrimo ataskaita apie tai, kokią pagalbą vėžiu sergantiems ligoniams, jų artimiesiems ir juos prižiūrintiems asmenims Lietuvoje teikia nevyriausybinės organizacijos. Šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti esamą padėtį ir nustatyti tolesnio vystymosi galimybes, atsižvelgiant į JK patirtį. Tyrimo metu nustatyta, kad nors onkologijos specialistų teikiama pagalba yra vertinama gerai, tačiau išėję iš gydymo įstaigos onkologinės ligos paliesti žmonės jaučiasi apimti nerimo ir daugeliu atveju stokojantys pagalbos, informacijos ir palaikymo.

Todėl šioje ataskaitoje buvo rekomenduota sukurti skėtinę organizaciją, kuri suburtų Lietuvos onkologinių ligonių ir savanorių organizacijas, kurios regionuose įsteigtuose vėžio informacijos ir pagalbos centruose galėtų organizuoti savanorišką pagalbą vėžio paliestiems žmonėms.

Konferencijos pabaigoje vykusio balsavimo metu dauguma organizacijų pritarė šiam pasiūlymui.

2011-11-19
Organizacijos įsteigimas

Skėtinės organizacijos steigimo sutarties pasirašymas įvyko Birštone.
Asociacijos steigimo sutartį pasirašė devynios Lietuvos organizacijos (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, onkologinių ligonių klubas „VILTIS GYVENTI“, Visagino m. onkologinių ligonių bendrija „KOVOK IR NUGALĖK“, Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija „MES ESAME“, labdaros paramos fondas „MAMŲ UNIJA“, VšĮ „Tėviškės namai“, VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, VšĮ „Šeimos sveikatos sprendimai“, VšĮ „Virtus“),  tikraisiais asociacijos nariais tapo dar 4 organizacijоs (Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija, Šilutės raj. moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „VIVA FEMINA“, VšĮ „Inkocentras“, VšĮ „Bene esse“).

Steigiamojo susirinkimo metu buvo patvirtinti asociacijos įstatai, valdybos reglamentas, išrinkta vienerių metų kadencijos steigiamoji valdyba bei jos pirmininkas – prezidentas. Pirmosios Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos steigiamosios valdybos nariais tapo:

– prof. Arvydas Šeškevičius (LSMU)
– Eglė Mėlinauskienė (Labdaros paramos fondo “Mamų unija” direktorė)
– Gediminas Žižys (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas)
– Aušra Mituzaitė (Birštono sanatorijos “TULPĖ” gydytoja)
– Anelė Pyragienė (Birštono onkologinių pacientų klubo “Viltis gyventi” pirmininkė)
– Eimantas Balaika (VšĮ “Tėviškės namai” vadovas)

Asociacijos prezidentu buvo išrinktas prof. Arvydas Šeškevičius

2012-01-03
Pirmasis valdybos posėdis

2012 metų sausio mėn. 3 d. užregistravus asociaciją Registrų centre buvo sušauktas pirmasis asociacijos valdybos posėdis. Posėdis įvyko VU Onkologijos institute (dabar Nacionalinis vėžio institutas).

Posėdžio metu buvo paskirtas valdybos viceprezidentas ir asociacijos direktorius. Asociacijos viceprezidentu tapo Gediminas Žižys (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija), o pirmąja direktore – Kristina Berulienė.

2013-02-02
Antrasis visuotinis susirinkimas

Trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba iš 7 narių:

 • Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS (teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantas)
 • Viceprezidentė DALIA VENCEVIČIENĖ (VšĮ ” Virtus LT” direktorė, žurnalistė)
 • Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius)
 • Valdybos narė EGLĖ MĖLINAUSKIENĖ (Labdaros paramos fondo “Mamų unija” direktorė, fotomenininkė)
 • Valdybos narys GEDIMINAS ŽIŽYS (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, ekonomistas)
 • Valdybos narė JUVENTA SARTATAVIČIENĖ (VU Onkologijos instituto atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene)
 • Valdybos narė LAURA BRATIKAITĖ (VšĮ “Bene Esse” direktorė, onkopsichologė).

Asociacijos nariais tapo Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija “Viva Femina” ir “Hospice” paramos fondas.

2013 m. pabaigoje asociaciją vienijo jau 16 nevyriausybinių organizacijų.

2016-02-27
Visuotinis narių susirinkimas

Kaune vykusio POLA narių visuotinio susirinkimo metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba iš 5 narių:

 • Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS 

Atsakomybės sritys:

— Tarptautiniai projektai

— Ryšiai su POLA partneriais

— Vidinių procesų koordinavimas

 • Viceprezidentas GEDIMINAS ŽIŽYS 

Atsakomybės sritys:

— POLA atstovavimas valstybės institucijose

— Politinė komunikacija

— Naujų narių pritraukimas

 • Valdybos narė NERINGA ČIAKIENĖ

Atsakomybės sritys:

— POLA veiklos viešoji komunikacija

— POLA Facebook turinio administravimas

— Socialinio verslo projektų vystymas

 • Valdybos narė DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 

Atsakomybės sritys:

— Savanorių koordinavimas

— POLA kortelės naudotojų bendruomenės stiprinimas

— Svetainės priežiūra

 • Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS 

  Atsakomybės sritys:

— Ekspertinė komunikacija paliatyvios pagalbos, slaugos, skausmo valdymo temomis

— Bendravimas tarp gydytojų ir pacientų

— Psichologinės pagalbos pacientams stiprinimas

 

2018-12-01
POLA narės organizacijos

Šiuo metu POLA vienija jau 26 organizacijas.

POLA VALDYBA
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuriam vadovauja prezidentas. Valdyba sudaroma iš ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau 9 narių. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis POLA narių susirinkimas. Valdybos kadencija – 3 metai. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys, deleguoti vieno ar kelių POLA narių (juridinių asmenų).

2016 metų vasario 27 d. Kaune vykusio POLA narių visuotinio susirinkimo metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja valdyba.

2016-2018 m. POLA valdyba

 

Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS 

Sarunas1Atsakomybės sritys:

— Tarptautiniai projektai

— Ryšiai su POLA partneriais

— Vidinių procesų koordinavimas

 

Susisiekite: sarunas.narbutas@pola.lt

 

Viceprezidentas GEDIMINAS ŽIŽYS 

Gediminas2

Atsakomybės sritys:

— POLA atstovavimas valstybės institucijose

— Politinė komunikacija

— Naujų narių pritraukimas

 

Susisiekite: gediminas.zizys@pola.lt

 

Valdybos narė NERINGA ČIAKIENĖ

Atsakomybės sritys:

— POLA veiklos viešoji komunikacija

— POLA Facebook turinio administravimas

— Socialinio verslo projektų vystymas

 

Susisiekite: neringa@pola.lt

 

Valdybos narė DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 

Dalia5

Atsakomybės sritys:

— Savanorių koordinavimas

— POLA kortelės naudotojų bendruomenės stiprinimas

— Svetainės priežiūra

 

Susisiekite: dalia@pola.lt

 

Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS 

Arvydas8Atsakomybės sritys:

— Ekspertinė komunikacija paliatyvios pagalbos, slaugos, skausmo valdymo temomis

— Bendravimas tarp gydytojų ir pacientų

— Psichologinės pagalbos pacientams stiprinimas

 

Susisiekite: arvydas.seskevicius@lsmuni.lt

POLA ĮSTATAI